Overdrachtsplan

U wenst (op termijn) de leiding en/of eigendom van uw onderneming over te dragen?

Teneinde de continuïteit en tewerkstelling te behouden binnen de Vlaamse KMO's, werd door de Vlaamse overheid in het kader van de KMO Portefeuille een financïele ondersteuning voorzien om ondernemers te adviseren, informeren en voor te bereiden op deze vaak moeilijke beslissing.
www.agentschapondernemen.be/themas/kmo-portefeuille

Wat?
Een overdrachtsplan is een uitgebreid advies om - op maat van de onderneming en de ondernemer - een traject uit te stippelen voor de overdracht  van de leiding en/of de eigendom van uw KMO.

Het overdrachtsplan bestaat uit volgende elementen:
 • Analyse    
  • Sterkte/Zwakte - analyse van de onderneming (SWOT)
  • Inschatting van de onderbenutte groeimogelijkheden van de onderneming
  • Uitgebreide en professionele waardebepaling
  • Vergelijking van de verschillende mogelijke overdrachtsscenario's (bv.: verkoop aan derden, verkoop aan personeelsleden, verschillende vormen van familiale opvolging met diverse combinaties van overdracht van leiding, eigendom, controle en kennis)         
 • Advies betreffende het te kiezen overdrachtsscenario op basis van de analyse van de onderneming en de ondernemer.  
 • Implementatieplan om de onderneming klaar te maken voor de overdracht, in functie van het aanbevolen overdrachtsscenario.

 • Hoe kunnen we de onderneming overnameklaar maken op het vlak van:
  • de financiële aspecten;
  • de juridische aspecten;
  • de ficale aspecten;
  • de menselijke aspecten.
Voor elk van deze aspecten worden duidelijke doelstellingen geformuleerd, evenals concrete aanbevelingen en stappen om deze te realiseren.

 
 
Open contactformulier

Corfinco BVBA

Lt. Lippenslaan 60
2140 Borgerhout (Antwerpen)

Tel.: + 32 (0) 3 380 14 30
Fax: + 32 (0) 3 384 39 24
Ondnr. 0886.316.219

Volg ons op Linkedin